Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej http://brtwojaksiegowa.pl
1.Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z wyżej wymienionej strony internetowej.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest BIURO RACHUNKOWE "TWOJA KSIĘGOWA" MARIA STACHURA z siedzibą w Milęcice 63 59-623 Milęcice NIP 616-11-98-909 REGON 022521874
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a)poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, w tym w formularzu kontaktowym (w szczególności dane takie jak Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu)
b)poprzez gromadzenie plików “cookies”
6.Pliki „cookies” wykorzystywane są do statystyk odwiedzanych stron, przy użyciu Google Analytics i nie ma możliwości identyfikacji poszczególnych osób za ich pomocą.
7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
8. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu z użytkownikiem.
9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
12. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę brtwojaksiegowa.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.